• Suomi
  • English
  • Россия

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Pl 125, Eteläinen Asemakatu 2 11101 Riihimäki puh. 019 7585032

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mika Herpiö Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy puh. 019 758 5030

3. REKISTERIN NIMI

Alihankinta.info asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja palveluntarjoajan oikeuksien ja vastuiden toteuttaminen asiakassuhteen hoitamisessa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) Tunnistustiedot (salasana ja käyttäjätunnuksena asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite) Palveluun rekisteröitymisen alkamis- ja päättymisajankohta

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoilla.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla.